IenW publiceert memo mengsels met ZZS-componenten

Print     PDF
Rubriek

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft een memo opgesteld over mengsels die een of meer ZZS-componenten bevatten. In deze memo geeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) advies voor de vergunningverlening en hoe om te gaan met mengsels die één of meerdere ZZS-componenten bevatten. Over het algemeen geldt een concentratiegrens van 0,1 gewichtsprocent (g/g). Deze concentratiegrens is in lijn met de REACH en CLP-verordening.