Hulpdiensten en bedrijven oefenen rampenbestrijding in Moerdijk

Print     PDF
Rubriek

In 2019 is het haven- en industrieterrein Moerdijk drie keer het toneel van een veiligheidsoefening. Doel is het toetsen van het zelfredzaamheidsplan dat vorig jaar door de Stuurgroep Moerdijk Veilig is vastgesteld. Gezamenlijk oefenen zorgt ervoor dat bestuurders, hulpverleners en betrokken partijen in de praktijk weten wat ze moeten doen, wat ieders rol in de rampenbestrijding is en wie/wat ze nodig hebben om een crisis snel en effectief tot een goed einde te brengen. Daarmee is oefenen naast opleiden een essentieel onderdeel van een professionele crisisorganisatie.

In 2019 staan meerdere oefeningen op stapel die allemaal in het teken staan van ‘zelfredzaamheid’:

  • CoPI-oefening zelfredzaamheid (2e kwartaal). Op 18 april vindt een zogenaamde CoPI (Commando Plaats Incident)-oefening plaats met een realistisch scenario. Het scenario en de resultaten van deze oefening vormen input voor de evacuatie-oefening en oefening taakorganisatie bevolkingszorg later dit jaar. Doelgroepen: brandweer, politie, GHOR, havenbedrijf, veiligheidsregio, rijkswaterstaat en gemeente. 
  • Evacuatie-oefening Moerdijk (2e kwartaal). De eerste oefening krijgt later in het tweede kwartaal een vervolg met een evacuatie-oefening. Bij deze oefening worden de bedrijven op het haven- en industrieterrein nauw betrokken. Doelgroepen: bedrijven op het haven- en industrieterrein, KAM (kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu)-coördinatoren en gemeente. 
  • Oefening taakorganisatie bevolkingszorg (4e kwartaal). In deze oefening staan de samenwerkende gemeentelijke taakorganisaties centraal. Ook deze oefening borduurt weer voort op de eerdere oefeningen. Doelgroepen: gemeentelijke crisisorganisatie Moerdijk, aangevuld met medewerkers van gemeentes uit het district de Markiezaten.

De veiligheidsregio heeft de plicht om, samen met de dienstonderdelen van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, oefeningen te organiseren. Onder andere om de rampenbestrijdingsplannen op juistheid, volledigheid en bruikbaarheid te toetsen.