Hoger beroep omgevingsvergunning tankstation Purmerend

Print     PDF
Rubriek

De Raad van State doet op 30 januari uitspraak over een omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Purmerend heeft verleend voor een verandering in een LPG-tankstation in Purmerend. De exploitant van het tankstation had om de aanpassing gevraagd. Hij wil dat tankwagens die LPG komen afleveren, verplicht een hittewerende coating en een verbeterde vulslang hebben.

Dicht bij woningen

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een eerder bestemmingsplan voor de locatie van het tankstation vernietigd in januari 2014, omdat het tankstation te dicht bij woningen in de omgeving lag. Die uitspraak met zaaknummer 201302740/1 staat op de website. Een omwonende vindt dat het tankstation nog steeds op te korte afstand van haar woning ligt. Weliswaar voldoet die afstand nu aan nieuwe regels met veiligheidsvoorschriften voor LPG-tankstations. Maar volgens de omwonende mogen die regels niet worden toegepast vanwege strijd met een Europese richtlijn. De omwonende vraagt de Afdeling bestuursrechtspraak de zogenoemde ministeriële regeling op dit punt onverbindend te verklaren en de omgevingsvergunning te vernietigen.

Zitting

Deze zaak is op 10 november 2017 op een zitting behandeld door een zogenoemde grote kamer. De grote kamer bestaat uit vijf staatsraden, onder wie de president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven en een raadsheer van de Hoge Raad, onder voorzitterschap van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Ook heeft staatsraad advocaat-generaal Widdershoven in december 2017 een conclusie genomen over de zogenoemde exceptieve toetsing van regelgeving. 

De uitslag van het hoger beroep zal ook weer op deze portal gepubliceerd worden.