Herziene versie whitepaper Etikettering en Kenmerking beschikbaar

Print     PDF

In de praktijk van alledag leven er veel vragen over het etiketteren en kenmerken van gevaarlijke lading. Voor Van Leeuwen Gevaarsetiketten en het platform Gevaarlijke Lading aanleiding om gezamenlijk een whitepaper te maken met gerichte aandacht voor het etiketteren: 'Etikettering en kenmerking van gevaarlijke lading'. Immers, het is een zeer wezenlijk onderdeel van het vervoer van gevaarlijke stoffen, maar wordt niet altijd even goed begrepen of uitgelegd.

Er is nu een vierde, herziene versie van deze whitepaper beschikbaar. De whitepaper betreft de op dit moment geldende regelgeving van ADR, IMDG en IATA. U kunt hem wederom - net als de vorige versies - gratis downloaden.

Whitepaper downloaden voor abonnees

Whitepaper downloaden voor niet-abonnees