Havenbedrijf en RWS coördineren aanpak incident olievervuiling

Print     PDF
Rubriek

Op zaterdag 23 juni heeft zich een aanvaring voorgedaan in de Derde Petroleumhaven in het Botlekgebied in de Rotterdamse haven: een tanker kwam in aanvaring met een steiger. Daarbij is een aanzienlijke hoeveelheid zware stookolie in het water terecht gekomen. Het Havenbedrijf Rotterdam en de hulpdiensten hebben zo snel als mogelijk oliekerende schermen geplaatst rond het schip om verdere verspreiding van olie te voorkomen.

Verspreid

Het plaatsen van de olieschermen was succesvol, maar een deel van de olie had zich al verspreid voorbij het incidentgebied. Op zondag 24 juni is geconstateerd dat er is sprake van een ruime verspreiding van oliesporen op het water, van Hoek van Holland tot Spijkenisse brug en tot de Benelux-tunnel. De meeste olie ligt in de Derde Petroleumhaven.

Prioriteiten

Tot nader order heeft de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond twee prioriteiten vastgesteld: het opruimen van de olie en aandacht voor verzorging van de besmeurde vogels. De Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf is primair verantwoordelijk voor de coördinatie van opruimwerkzaamheden in de havens en de gevolgen voor de scheepvaart. RWS is primair verantwoordelijk voor de coördinatie van de opruimwerkzaamheden op de waterwegen. Op advies van de bevoegde autoriteiten wordt personen geadviseerd om direct contact met de olie te vermijden. 

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de eigenaar van de tanker aansprakelijk gesteld.

Schoonmaken

De stand van zaken op maandag 25 juni, 13.00 uur:

  • Eerste prioriteit Havenbedrijf Rotterdam is het schoonmaken van het havenwater en verontreinigde schepen. Hieraan wordt prioriteit gegeven, zodat de schepen weer in en uit de havens kunnen varen en de logistieke keten daarmee weer op gang komt.
  • Van de ruim tweehonderd ton olie die gelekt is, is inmiddels ongeveer honderd ton geruimd.
  • Naar verwachting duren bovengenoemde opruimwerkzaamheden nog enkele dagen. Dit werk wordt uitgevoerd door Hebo, een gespecialiseerd bedrijf op dit gebied, dat met zes speciale schoonmaakschepen actief is.
  • Voor de schoonmaak van de ruim vijftig binnenvaartschepen is sinds zondagavond een wasstraat operationeel in de Geulhaven. Inmiddels zijn daar drie schepen schoongemaakt.
  • Later vandaag wordt bij boei 66 in het Botlekgebied de wasstraat voor zeeschepen geopend om in totaal vijftien vervuilde zeeschepen schoon te maken.
  • Na het schoonmaken van het havenwater en de schepen, wordt de schoonmaak van de verontreinigde haveninfrastructuur opgepakt. Dat wil zeggen dat steigers, glooiingen, oevers en taluds worden schoongemaakt. Ook dit werk wordt uitgevoerd door Hebo. Dit zal naar verwachting ten minste enkele weken in beslag nemen.
  • De 3e Petroleumhaven en Geulhaven zijn sinds dit weekend gestremd. Havenbedrijf Rotterdam doet er alles aan zo spoedig mogelijk (gedeeltes van) de gestremde gebieden vrij te geven.
  • Het in- en uitvaren van de 3e Petroleumhaven en Geulhaven kan alleen met toestemming van de Havenmeester.
  • Om te voorkomen dat de olie zich verspreidt heeft het Havenbedrijf Rotterdam oliewerende schermen geplaatst.
  • Het plaatsen van de olieschermen was succesvol, maar een deel van de olie had zich al verspreid voorbij het incidentgebied. Daardoor heeft de olie helaas ook de watervogels getroffen in het vervuilde gebied. Rijkswaterstaat coördineert in samenwerking met de Dierenambulance en de Vogelbescherming de opvang en reiniging van besmeurde vogels, waarvoor een landelijke eenheid is ingezet.