Handreiking risicoanalyse ZZS in afvalstoffen beschikbaar

Print     PDF
Rubriek

Rijkswaterstaat heeft de ‘Handreiking risicoanalyse ZZS in afvalstoffen’ gepubliceerd. De handreiking helpt bedrijven en vergunningverleners bij de beoordeling of toepassing van afvalstoffen met zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) geen onaanvaardbaar risico oplevert voor mens en milieu.

Afval of niet?

Een bedrijf moet een risicoanalyse maken als het een afvalstof met ZZS nuttig wil toepassen, of wil bepalen of het afval is of niet. Dit is in LAP3 paragraaf B.14.6 bepaald. De handreiking geeft aan wanneer een risicoanalyse gemaakt moet worden en welke aspecten hierbij moeten worden beschouwd. 

Handreiking risicoanalyse ZZS in afvalstoffen (Rijkswaterstaat)