Handhavingsstrategie Brzo aan Kamer aangeboden

Staatssecretaris Mansveld (I&M) heeft de Landelijke Handhavingsstrategie Brzo 1999 aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit had zij toegezegd bij het Algemeen overleg Externe veiligheid en handhaving van 12 december 2013. De Brzo-handhavingsstrategie is op 11 december 2013 vastgesteld in het Bestuurlijk Omgevingsberaad en is opgesteld door de drie Brzo-toezichthouders (inspectie SZW, Veiligheidsregio’s en Brzo-Rud’s).

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren