'Groepsrisico chemie sterk afgenomen'

Het groepsrisico bij de chemische industrie in Nederland is, door het treffen van maatregelen bij de bedrijven en in de omgeving van die bedrijven, zodanig teruggelopen dat de door de rijksoverheid vastgestelde oriëntatiewaarde nagenoeg nergens meer wordt overschreden. Dat blijkt uit een rapport van de VROM-Inspectie.

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren