Graetheide: veiligheid leidingtransport moet beter

Het Graetheidecomité (comité voor natuur- en milieubescherming in Sittard-Geleen) heeft een persbericht doen uitgaan naar aanleiding van de vele incidenten met buisleidingen. Zo waren er allerlei incidenten bij graafwerkzaamheden in het algemeen, en met de naftaleiding bij Graetheide (begin augustus) en Echt (30 september) in het bijzonder. Daarom heeft het Graeheidecomité een gesprek aangevraag met chemische-industrieterrein Chemelot over de veiligheid van een aan te leggen ammoniakleiding.

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren