Gevaarlijke Lading 6-2018 verschenen, thema CTGG-dag

Print     PDF

Gevaarlijke Lading 6-2018 is verschenen, met als thema: CTGG-dag 2018. In dit nummer de volgende bijdragen:

 • Nieuwsfeiten nummer 6-2018
 • Nieuwe checklisten druppellekkages / Herziening van de bestaande vier controlelijsten voor vloeistof
 • IMDG-code gewijzigd / Nieuwe segregatiecodes - wijzigingen en aanvullingen op DGL
 • Graafschadepreventie / De graafketen bereidt zich voor op de VELIN-Leidingcharrette 2019
 • CTGG-weerwijzer
 • Praktijk en regelgeving hebben elkaar nog niet gevonden / Vervoer lithiumbatterijen kent nog veel uitdagingen
 • “Risk” wordt “Hazard” / Nieuwe IATA-regels 2019
 • Veilig laden en lossen (II) / Een laad/los-instructie moet duidelijkheid bieden
 • Gegaste containers: een beladen probleem / Pleidooi voor uitbreiding van de EU-Biocidenverordening
 • Uit het vak - Examen Veiligheidsadviseur onder de loep / VVA-ledendag in Tiel
 • Column Henk Bril - Vooroverleg

De artikelen zijn  in te zien in en te downloaden uit het magazine-archief (voor abonnees tijdschrift Gevaarlijke Lading).

Inhoud en hoofdredactioneel Gevaarlijke Lading 6-2018