Gevaarlijke Lading 5-2018 verschenen, thema's Regelgeving 2019 en Etiketten - Verpakkingen

Print     PDF

Gevaarlijke Lading 5-2018 is verschenen, met als thema's: Regelgeving 2019 en Etiketten & Verpakkingen. In dit nummer de volgende bijdragen:

  • Nieuwsfeiten nummer 5-2018
  • Nieuwe ADR-regels 2019 / Kleine veranderingen, soms grote impact
  • Wijzigingen ADN 2019 / Vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren
  • Nieuw UN-nummer 3536 / Meer regels voor vervoer lithium-ion-batterijen
  • Metaal, karton, kunststof / Circulariteit in verpakkingen gevaarlijke goederen
  • Ageing op de agenda / Verband falen en veroudering chemische installaties
  • Het begrip ‘Zwaar ongeval’ nader bekeken / Wat is een ‘zwaar ongeval’ in de zin van het Brzo?
  • Spelen met vuur – 2 / Zijn de gaten inmiddels gedicht?
  • Opinie - Geroeptoeter
  • Column Henk Bril - Ongelukken gebeuren

De artikelen zijn  in te zien in en te downloaden uit het magazine-archief (voor abonnees tijdschrift Gevaarlijke Lading).

Inhoud en hoofdredactioneel Gevaarlijke Lading 5-2018