Gevaarlijke Lading 2-2019 verschenen, thema's Incidenten en Opleidingen

Print     PDF

Gevaarlijke Lading 2-2019 is verschenen, met als thema's Incidenten en Opleidingen. In dit nummer de volgende bijdragen:

 • Nieuwsfeiten - nr. 2 2019
 • Melden van ongewone voorvallen / Incidenten met gevolgen voor het milieu
 • Incidentmanagement is maatwerk / Veilig, snel en doeltreffend
 • Optimalisatie examen Veiligheidsadviseur / Nieuwe cases en nieuwe wijze van bevragen
 • Op reis - Onbekend gevaarsidentificatienummer in de Botlek
 • Opleidingen, bijscholing en bewustwordingstrainingen / Gevaarlijke-stoffenonderwijs in beweging
 • Risicocontouren op de schop / Rekenmodel voor QRA’s wordt geactualiseerd
 • Ontgassingsverbod op steeds meer stoffen / Handhaving varend ontgassen moeilijk af te dwingen
 • Het blauwe label nader bekeken / Informatie voor ladingzekering vaak niet goed begrepen
 • 'Focus op leren van incidenten' / Operationeel RID-overleg
 • Column Henk Bril - Schrikhekken

De artikelen zijn  in te zien in en te downloaden uit het magazine-archief (voor abonnees tijdschrift Gevaarlijke Lading).

Inhoud en hoofdredactioneel Gevaarlijke Lading 2-2019