Gerichte inspecties op afvoer gevaarlijk ziekenhuisafval

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat in de tweede helft van 2012 gerichte bedrijfsinspecties uitvoeren bij ziekenhuizen. De inspecties zijn gericht op de naleving van de wettelijke voorschriften die gelden voor de afvoer van gevaarlijk afval door ziekenhuizen. Uit signalen van de zorgsector, en uit onderzoek in 2011, blijkt dat de naleving van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen door ziekenhuizen sterk is teruggelopen.


U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren