Geldboetes voor brand op rangeerterrein Kijfhoek

Print     PDF

Het gerechtshof in Den Haag heeft twee bedrijven veroordeeld tot geldboetes in verband met een brand op 14 januari 2011 op het rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht. De brand was ontstaan doordat bij het rangeren een aantal goederenwagons, deels gevuld met gevaarlijke stoffen, tegen elkaar gebotst was.

Wet vervoer gevaarlijke stoffen

Het hof legt de bedrijven boetes op van € 250.000,-- (waarvan € 100.000,-- voorwaardelijk) en van € 150.000,--. De boetes verschillen in hoogte, omdat een van de bedrijven zich reeds eerder aan soortgelijke strafbare feiten schuldig had gemaakt. De rechtbank had de boetes bepaald op € 100.000,--. De in hoger beroep opgelegde boetes zijn hoger, omdat het Haagse hof in tegenstelling tot de rechtbank oordeelt dat de Wet vervoer gevaarlijke stoffen wel is overtreden. Daarnaast vindt het hof, vanwege de gevaarlijke situatie, de feiten ernstig.

ECLI:NL:GHDHA:2017:787
ECLI:NL:GHDHA:2017:788