Geen gevaar voor nucleaire veiligheid Doel

Print     PDF
Rubriek

Er is ongerustheid ontstaan bij de bewoners en in een aantal gemeenteraden van West-Brabant naar aanleiding van de lekkage bij de kerncentrale in het Belgische Doel op 23 april jl. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft melding gemaakt van een miniem lek in het back-up-koelwatercircuit van Doel, waarbij er geen gevolgen zijn voor de nucleaire veiligheid. De veiligheidsregio heeft geen reden om aan te nemen dat het op dit moment met de nucleaire veiligheid in Doel niet goed gesteld zou zijn. Ze baseert zich hierbij op de onderzoeken en het standpunt van zowel de Nederlandse als de Belgische nucleaire autoriteiten, de ANVS en het FANC. De lekkage vond plaats in een koelsysteem in het containment (het nucleaire deel). Dit betekent dat alle gassen en vloeistoffen die mogelijk uit dit systeem lekken nog steeds binnen een hermetisch gesloten barrière zitten. Het water kan niet naar buiten. Er is derhalve geen sprake van lekkage van ‘besmet’ water naar de omgeving als gevolg van de geconstateerde lekkage.