FNV reageert op RIVM-rapport chroom-6

Print     PDF
Rubriek

FNV heeft gereageerd op het onderzoeksrapport van het RIVM naar blootstelling van Defensie-medewerkers aan chroom 6. FNV eist dat het kabinet stevige maatregelen neemt om te voorkómen, dat werknemers in allerlei bedrijven in Nederland worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. De bond concludeert dat het bedrijfsleven het net zo slecht doet als Defensie. Die conclusie baseert FNV op het rapport van Capgemini dat vorige week in de Tweede Kamer aan de orde kwam. Bij de meeste bedrijven ontbreekt de wettelijk verplichte inventarisatie van de risico’s, periodieke arbeidsgeneeskundige onderzoeken en individuele blootstellingsregisters.

Dossier

FNV wil dat werknemers in bedrijven waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, aan het einde van hun dienstverband een dossier van blootstellingsgegevens meekrijgen. Ook vindt de bond dat aan bedrijven moet worden verplicht gegevens over hoeveelheden kankerverwekkende stoffen aan te melden bij de Inspectie SZW. Door deze gegevens bij te houden in een database, kan er veel beter gehandhaafd worden en kunnen verdachte overtreders hard worden aangepakt, aldus FNV.

Bron