EVO ziet weinig in volgsystemen gevaargoed

"Het is een goede zaak dat de brandweer beter wordt voorbereid op tankautobranden, maar we zien weinig heil in een elektronisch systeem waarmee alle tanktransporten met gevaarlijke stoffen kunnen worden gevolgd", verklaart belangenbehartiger van transporteurs EVO.


U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren