Europese verordening digitale transportdocumenten toegelicht

Print     PDF

Minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft in een brief naar de Tweede Kamer een toelichting gegeven op het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement voor elektronische informatie over goederenvervoer, oftewel electronic freight transport information .

Papierloos

Met het huidige voorstel zet de Commissie een eerste stap om te komen tot daadwerkelijke realisatie van papierloos transport in de EU interne markt: het introduceren van een Europees juridisch kader voor digitale informatie-uitwisseling over de te vervoeren vracht (inclusief vervoer van gevaarlijke stoffen en afval). 

Modernisering

Dit voorstel is onderdeel van het derde mobiliteitspakket. Dit pakket moet bijdragen aan de modernisering van mobiliteit, waarbij technologische vooruitgang moet bijdragen aan een competitievere en innovatie-gerichte EU-transportindustrie, meer toegankelijke mobiliteit, en een verbetering en versterking van het aantal banen in de sector.

In Gevaarlijke Lading 5-2018 heeft een artikel gestaan over digitalisering van vrachtdocumenten voor vervoer gevaarlijke stoffen (voor tijdschriftabonnees).

Tags