Europese uitwisseling wegcontroleurs

Print     PDF
Rubriek

Tijdens de Europese uitwisseling op dinsdag 28 november keken collega-inspecteurs uit 11 verschillende landen mee tijdens een van onze wegcontroles. Het doel: meer harmonisatie tussen de inspectiediensten uit de verschillende landen. De Europese organisatie voor handhavende instanties (ECR), waar de ILT onderdeel van uitmaakt, organiseert dit. De wegcontrole is onderdeel van een uitwisselingsweek met Nederland als gastland.

Steekproef

Net als tijdens een reguliere werkdag voerden de Nederlandse inspecteurs deze dag controles uit. Hiervoor plukten ze diverse voertuigen steekproefsgewijs van de weg, vergezeld door een van hun buitenlandse collega’s. Aandachtsgebieden waren: personenvervoer, vervoer van gevaarlijke stoffen en goederenvervoer. De inspecteurs bogen zich over dit soort vragen en zagen dat er naast overeenkomsten ook veel verschillen zijn.

Verschillen

Zo mag een Roemeense inspecteur bijvoorbeeld nooit zonder een collega op stap. Verder mag een Franse inspecteur zonder hulp van de politie geen voertuig staande houden en is een boete in Duitsland voor fraude met de tachograaf veel lager dan in Nederland.  Daarnaast waren interpretatieverschillen over wet- en regelgeving rondom rij- en rusttijden onderwerp van gesprek.

Maar als een van de meest opvallende verschillen noemden de buitenlandse collega’s tijdens de nabespreking de houding van de Nederlandse collega’s tijdens de controles. Deze werd ervaren als relaxt. In Nederland krijgen chauffeurs meer de kans om hun verhaal te doen dan in sommige andere landen. Iets wat de Nederlandse inspecteurs zelf ook geregeld horen wanneer zij een chauffeur staande houden.