Europese ADR-overeenkomst gepubliceerd

In het Tractatenblad (2016, 38) is de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) gepubliceerd. Op 8 maart en 26 juli 2015 zijn correcties aanvaard en op 26 september 2015 zijn wijzigingen aanvaard van de Bijlagen A en B bij de Overeenkomst. De wijzigingen van september 2015 zijn op 26 december 2015 in werking getreden. De correcties en wijzigingen zijn in andere talen te vinden op de website van de UNECE.


U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren