EU-OSHA publiceert onderzoek blootstelling gevaarlijke stoffen

Print     PDF
Rubriek

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft nieuw onderzoek gedaan naar blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. In deze publicatie wordt de ontwikkeling beschreven van nieuwe methodes om te beoordelen hoeveel, en in welke mate, werknemers in de EU worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Het onderzoek was bedoeld om te bepalen welke stoffen en sectoren de meeste risico's met zich meebrengen voor werknemers. Doelstelling is ook om een methode te creëren die kan worden herhaald om toekomstige trends en ontwikkelingen in blootstelling en gebruik te monitoren.