EU-OSHA-campagne gevaarlijke stoffen gelanceerd

Print     PDF
Rubriek

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft een EU-brede campagne 2018-2019 voor een gezonde werkplek gelanceerd: "Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!". Dit is het startschot van twee jaren vol evenementen en activiteiten om aandacht te vragen voor deze kwestie en om de beste aanpak te bevorderen voor het beheren van de risico's die gevaarlijke stoffen opleveren voor werknemers.

Risicobeheer

In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, neemt het gebruik van gevaarlijke stoffen in de EU niet af. Een zorgvuldig beheer van de risico's die deze stoffen met zich meebrengen, is dus nog altijd hard nodig. Enkele van de stoffen waaraan werknemers het vaakst worden blootgesteld, zijn kankerverwekkend. De Europese Commissie heeft onlangs voorgesteld de blootstelling van werknemers aan vijf kankerverwekkende chemische stoffen te beperken, naast de 21 stoffen waarvoor reeds beperkingen gelden of zijn voorgesteld. 

Eliminatie en vervanging

Het doel van de nieuwe campagne is het promoten van technieken voor adequaat beheer van gevaarlijke stoffen op de werkplek, zoals risicobeoordeling, eliminatie en vervanging, door praktische tools en casestudies te verspreiden. Ook is er aandacht voor groepen werknemers die extra risico lopen.