Essenscia: chemiesector voldoet aan Europese REACH-regels

Print     PDF
Rubriek

Essenscia, de Belgische branchevereniging voor de chemie, heeft gereageerd op een rapport van het Europees Milieubureau EEB. Daarin wordt gesteld dat de veiligheid van chemische stoffen in Europa niet is gegarandeerd. Ook Belgische en Nederlandse bedrijven zouden de veiligheidsnormen niet halen. Essenscia stelt dat dit niet correct is en zorgt voor nodeloze ongerustheid bij consumenten en werknemers. De Belgische chemiesector leeft de wettelijke regels na die de Europese REACH-wetgeving oplegt om de potentiële risico’s van chemische stoffen te beperken. Bovendien werkt de sector in alle transparantie mee om de veiligheidsinformatie voor bepaalde chemische stoffen waar mogelijk aan te vullen en te verbeteren, aldus de Belgische branchevereniging.

Publiek beschikbaar

Sinds de invoering van de Europese REACH-wetgeving in 2007 (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals) heeft de chemiesector een massa aan wetenschappelijke kennis en testresultaten verzameld om te garanderen dat meer dan 22.000 chemische stoffen in alle veiligheid gebruikt kunnen worden. Al die informatie is ook publiek beschikbaar. Daarmee is de chemie-industrie een van de strengst gecontroleerde sectoren ter wereld en is REACH uitgegroeid tot een rolmodel voor gelijkaardige productwetgevingen in heel wat andere landen.

Voor verbetering vatbaar

Het EEB baseert zich op een Duits onderzoek en informatie uit het jaarrapport van het ECHA, het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen. Het is inderdaad zo dat het ECHA eerder al aangaf dat de kwaliteit van de onderzoeksgegevens in een beperkt aantal REACH-dossiers voor verbetering vatbaar is. Via de eigen VLARIP- en WALRIP-opleidingsprogramma’s werkt sectorfederatie essenscia dag na dag aan de correcte implementatie van REACH, aldus Essenscia.

Cefic

Ook de Europese chemiekoepel Cefic reageert op het Duitse onderzoek in het EEB-rapport. De Duitse milieuorganisatie BUND verwijst hierin opnieuw naar een onderzoek van Umwelt Bundesamt uit 2014. Cefic stelt dat de problemen in het rapport van de Bund niet nieuw zijn en dat alle betrokken partijen hier druk mee bezig zijn. Dit type berichtgeving is niet nuttig, evenmin als het publiekelijk aan de schandpaal nagelen van individuele bedrijven. Die werken namelijk hard om de REACH-dossiers effectief en efficiënt op orde te brengen in overeenstemming met de nieuwste methodologieën, richtlijnen en het beter toepassen van alternatieve strategieën om het testen op dieren te minimaliseren, aldus Cefic.