Erkenningen VGS lucht gewijzigd

In de Staatscourant (2015, 34899) is de gewijzigde Regeling gepubliceerd tot wijziging van de Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht. Met deze wijziging worden de geldende eisen voor het verkrijgen van een E-erkenning aangescherpt. De belangrijkste aanvullende eis is dat een aanvraag voor een E-erkenning vergezeld moet gaan van een zogenaamd Dangerous Goods Operations Manual (DGOM). De reden daarvoor is als volgt.

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren