Erkenningen VGS lucht gewijzigd

In de Staatscourant (2015, 34899) is de gewijzigde Regeling gepubliceerd tot wijziging van de Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht. Met deze wijziging worden de geldende eisen voor het verkrijgen van een E-erkenning aangescherpt. De belangrijkste aanvullende eis is dat een aanvraag voor een E-erkenning vergezeld moet gaan van een zogenaamd Dangerous Goods Operations Manual (DGOM). De reden daarvoor is als volgt.


U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren