eNose-netwerk rond Moerdijk voortgezet

Print     PDF

Het eNose-netwerk rond het haven- en industrieterrein Moerdijk wordt voortgezet. Dat hebben de provincie Noord-Brabant, gemeenten Moerdijk en Strijen, het Havenbedrijf Moerdijk, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, Shell, ATM, Attero, CNC besloten na een evaluatie. De 29 eNoses op en rond het haven- en industrieterrein blijven nog minimaal drie jaar hun werk doen. Het netwerk wordt uitgebreid met vijf extra eNoses, die tot 1 januari 2018 met Rijkssubsidie waren geplaatst.

Luchtsamenstelling

De elektronische neuzen staan sinds 2013 op en in de omgeving van haven- en industrieterrein Moerdijk. Ze meten relatieve veranderingen in de luchtsamenstelling en helpen om de herkomst van vrijgekomen stoffen te bepalen. Ze meten niet per bedrijf, maar de signalen zijn indicatief. Bij overschrijding van een bepaald niveau van een bepaalde stof in de lucht gaat er automatisch een signaal naar de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Zo kan onder meer geuroverlast of een ontgassend binnenvaartschip zo vroeg mogelijk worden aangepakt.

De cijfers laten zien dat het goed gaat met de luchtkwaliteit in en om Moerdijk. Om deze verder te verbeteren en het aantal geurklachten verder te verminderen is besloten het Enose-netwerk in ieder geval de komende drie jaar te continueren. In 2019 vindt opnieuw een evaluatie plaats.

Tags