Engelstalig richtsnoer verpakken gevaarlijk zeetransport geactualiseerd

Print     PDF
Rubriek

De internationale transportverzekeraar TT Club heeft een herziene editie gepubliceerd van zijn uitgave Book it right, pack it tight, richtsnoer voor het verpakken van gevaarlijke goederen voor zeetransport. Deze editie sluit aan bij amendement 38-16 van de IMDG Code. De publicatie volgt het proces van een zending met gevaarlijke goederen, van indeling via boeking, verpakking, etikettering, en laden aan boord van een schip. Het document is bedoeld voor medewerkers die betrokken zijn bij de maritieme transportketen.