Engels Echa-richtsnoer Registratie geactualiseerd

Print     PDF
Rubriek

Het Europees agentschap voor chemische stoffen Echa heeft de Engelstalige Guidance in a Nutshell on Registration geactualiseerd. Dit document heeft tot doel in eenvoudige termen toe te lichten wat de
registratieverplichtingen zijn en hoe een registratiedossier moet worden voorbereid, ingediend en bijgewerkt. De Nederlandse versie is nog niet geactualiseerd.

Bron