Elfde ATP voor CLP gepubliceerd

Print     PDF
Rubriek

De Europese Commissie heeft de elfde Aanpassing aan de Technische en Wetenschappelijke Vooruitgang (ATP) van de CLP-verordening gepubliceerd. Deze zal vanaf 1 december 2019 gelden. Deze laatste ATP omvat duizenden aanvullingen en verandering aan de geharmoniseerde lijst van indeling en etiketting van stoffen en mengsels. Leveranciers kunnen vanaf nu de nieuwe indeling- en etiketteringcriteria gebruiken.