Elektronische meldplicht voor tankvaart per december 2018

Print     PDF

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) voert met ingang van 1 december 2018 een elektronische meldplicht in voor alle schepen die vaste tanks aan boord hebben. Deze verplichting zal opgenomen in artikel 12.01 van het Rijnvaartpolitiereglement. De melding die nu nog kan plaatsvinden via de marifoon of via schriftelijke of elektronische weg, moet met ingang van 1 december 2018 via elektronische weg plaatsvinden voor alle motortankschepen en samenstellen van één of meer motortankschepen en/of tankduwbakken en/of sleeptankschepen. Die verplichting bestaat tot nu toe alleen voor samenstellen en schepen met containers aan boord, en wordt nu dus uitgebreid tot schepen die vaste tanks aan boord hebben.

Administratieve lasten

Elektronisch melden vermindert de administratieve lasten voor de schipper en verbetert de kwaliteit van de gegevens die aan de autoriteiten worden verstrekt. Deze vorm van gegevensoverdracht draagt bovendien bij aan de veiligheid van de scheepvaart.

Besluit 2017-1-11

In nummer 5-2017 van Gevaarlijke Lading staat een artikel over digitalisering in het vervoer van gevaarlijke stoffen (voor abonnees Gevaarlijke Lading).