Eerste resultaten onderzoek GenX Helmond bekend

Print     PDF
Rubriek

In november 2017 is er GenX aangetroffen in de rioolwaterzuiveringen in Helmond. Het bedrijf Custom Powders uit Helmond heeft de stof verwerkt in opdracht van het bedrijf Chemours uit Dordrecht. Vanaf maart 2018 is er niet meer met de stof gewerkt in Helmond. In september 2018 heeft het bedrijf verklaard dat zij het contract met Chemours hebben verbroken. De gemeente Helmond heeft onderzocht op welke manier de stoffen vanuit het bedrijf zijn verspreid. De eerste resultaten van dat onderzoek zijn nu bekend.

Veldonderzoek

In fase 1 van het onderzoek  is onderzocht op welke manier de stoffen vanuit het bedrijf zijn verspreid. Daarnaast is er veldonderzoek gedaan. Hier is gekeken of PFOA en GenX in grond, grondwater, oppervlaktewater en slib op verschillende plekken worden aangetroffen. Het doel hiervan is om een goede inschatting te maken van de maximale omvang van de verontreiniging.

Toetsingswaarden

Het onderzoeksbureau heeft ons op basis van de uitkomsten van de eerste fase van het onderzoek geadviseerd om vervolgonderzoek uit te voeren. De gemeente Helmond start daarom in november 2018 met de uitvoering van de volgende fase van het onderzoek. Hierbij wordt onderzoek uitgevoerd op plekken waar de toetsingswaarden worden overschreden. Het doel is om de omvang van dit gebied in alle windrichtingen nauwkeuriger in beeld te brengen. Begin 2019 worden hier de resultaten van verwacht.

Onderzoeksrapport van Fase 1
Publiekssamenvatting van de uitkomsten van Fase 1