Eerste exemplaar nieuwe normenreeks voor transportleidingen uitgereikt

Print     PDF

De normenreeks voor transportleidingen (NEN 3650) is herzien. Deze normen vormen de basis voor het veilige transport van gevaarlijke stoffen in Nederland. De aanleiding voor de herziening ligt in de aanpassing van de normen aan de technologische ontwikkelingen. Daarnaast heeft de normcommissie de relatie met bestaande wet- en regelgeving en de consistentie van het gehele normenstelsel (ISO-CEN-NEN) tegen het licht gehouden.

De herziening van de normen is ook noodzakelijk, omdat veel ontwikkelingen, zoals energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, en verstedelijking van invloed zijn op de ondergrondse infrastructuur. We kunnen hierbij denken aan buisleidingen voor waterstof of voor een mengsel van waterstof en aardgas. Daarnaast komen er steeds meer buisleidingen voor CO2. Deze stoffen stellen andere eisen aan de leidingen en overige componenten waaruit de infrastructuur bestaat.

Bron: NEN