ECHA publiceert REACH-evaluatierapport 2013

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen ECHA heeft zijn jaarlijkse REACH-evaluatierapport gepubliceerd. Het rapport doet aanbevelingen aan registranten voor het verbeteren van de kwaliteit van hun dossiers. Twee derde van de geëvalueerde registraties bleken na een update te voldoen aan de regelgeving, als gevolg van de evaluatie van het ECHA. In de loop van 2013 stuurde het ECHA 32 registraties die niet voldeden door naar de nationale handhavende instanties.

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren