ECHA publiceert nieuwe gids veiligheidsinformatiebladen en blootstellingsscenario’s

Print     PDF
Rubriek

De Europees agentschap voor chemische stoffen Echa heeft een niewe editie van de 'Gids over veiligheidsinformatiebladen en blootstellingsscenario’s' in 23 talen gepubliceerd. Deze gids is bedoeld om gebruikers te helpen bij het voldoen aan zijn verplichtingen in het kader van de Reach- en CLP-verordeningen: leveranciers en ontvangers van veiligheidsinformatiebladen worden geholpen deze informatie samen te stellen en te begrijpen.