Echa-inleiding CLP geactualiseerd

Print     PDF
Rubriek

Het Europees agentschap van chemische stoffen (Echa) heeft recentelijk zijn 'Introductory Guidance on the CLP Regulation' geactualiseerd (versie 3.0). Deze herziening bevat de volgende wijzigingen:

- verwerkt zijn de wijzigingen aan de CLP-verordening door de laatste Aanpassing aan de Technische en Wetenschappelijke Vooruitgang (ATP), inclusief de twaalfde ATP.

- Achterhaalde informatie is verwijderd.
 

De Nederlandse versie van dit richtsnoer - Inleidend richtsnoer voor de CLP-verordening - is nog niet geactualiseerd.

 

Bron