Echa adviseert bedrijven over Brexit

Print     PDF
Rubriek

Het Europees agentschap voor chemische stoffen (Echa) heeft instructies gepubliceerd om bedrijven die chemische stoffen op de EU- of EEA-markt (European Economic Area -> Europese Economische Ruimte) brengen, zich te laten voor te bereiden op terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Echa dringt erop aan dat bedrijven nu actie ondernemen om te blijven voldoen aan hun verplichtingen onder Reach, CLP, Prior Informed Consent (PIC) en de biocidenregelgeving.

Om stoffen die geregistreerd worden onder Reach rechtsgeldig te houden op de EU/EEA-markt, kunnen fabrikanten en formuleerders in het Verenigd Koninkrijk hun bedrijfsvoering verplaatsen naar een van de EU/EEA-landen of een vertegenwoordiger aanstellen in een van die landen. Als een downstream gebruiker in een van de EU/EEA-landen is aangewezen op Reach-autorisatie vanuit een bedrijf in het Verenigd Koninkrijk, moet het zekerstellen dat er een andere EU/EEA-leverancier beschikbaar is voor een geldige autorisatie voor gebruik. Verder moeten bedrijven in de EU/EEA moeten zich ook voorbereiden om stoffen na 29 maart op de markt te brengen in het Verenigd Koninkrijk, want dan valt dit onder de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk.
 

Bron