ECHA actualiseert lijst geharmoniseerde stoffen

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen ECHA heeft zijn lijst van geharmoniseerde indeling en etikettering van gevaarlijke stoffen geactualiseerd. Deze stoffen staan in Tabel 3.1 van Bijlage VI van de CLP-verordening. Met deze update is tegemoet gekomen aan de negende aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang (ATP), die in juli van kracht is geworden. De wijzigingen betreffen in totaal vijftig (nieuwe of gewijzigde) stoffen.

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren