EC wil uitvoering Reach makkelijker maken

Print     PDF
Rubriek

De Reach-verordening (voor registratie, beoordeling en autorisatie van chemische stoffen) heeft de afgelopen tien jaar de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu aanzienlijk versterkt, en alternatieven voor dierproeven bevorderd. Hierop voortbouwend stelt de Europese Commissie acties voor om de uitvoering ervan te vergemakkelijken.

Evaluatie

Uit het gepubliceerd evaluatieverslag blijkt dat het aan REACH te danken is dat EU-ondernemingen en -autoriteiten zorgen voor het veilige gebruik van chemische stoffen en de geleidelijke afschaffing van gevaarlijke stoffen.

Reach heeft bijvoorbeeld de volgende resultaten voor Europa gehad:

  • Producten zijn veiliger voor consumenten, werknemers en het milieu. Bepaalde schadelijke stoffen zijn verboden en de gevaarlijkste ("zeer zorgwekkende") stoffen zijn vervangen door veiligere alternatieven.
  • Meer proeven zonder dieren.
  • Een volledige gegevensset over de veiligheid van chemische stoffen op de eengemaakte markt van de EU.

Acties

Nu stelt de Europese Commissie een reeks concrete acties voor ter verbetering van de uitvoering van Reach, en daarmee consumenten, werknemers en het milieu beter te beschermen:

  • "Improving compliance of registration dossiers: data gaps in registration dossiers need to be addressed through improved compliance and evaluation procedures.
  • Simplification of the authorisation process: authorisation is still a relatively new process under REACH that has faced challenges as it became operational and it needs to become easier and predictable for companies.
  • Ensuring a level playing field between EU and non-EU companies: EU manufacturers are at a disadvantage compared to non-EU companies when producing products containing Substances of Very High Concern (SVHC) that are subject to authorisation. The Commission is looking into ways of addressing this disadvantage.
  • Enhancing enforcement by national authorities, including import controls by customs authorities.
  • Coherence by clarifying the interface between REACH and the worker protection legislation (OSH) as well as with waste legislation.
  • Supporting compliance by SMEs: There are concerns about the vulnerability of SMEs. The Commission requests ECHA and Member States to step up their efforts to develop tailored guidance and support instruments focused on the needs of SMEs to help them comply with the REACH requirement."

Deze maatregelen worden voorgesteld om de kwaliteit van de door de ondernemingen ingediende registratiedossiers te verbeteren, de algemene vergunningsprocedure te vereenvoudigen en te zorgen voor een speelveld dat gelijk is voor Europese ondernemingen en ondernemingen uit derde landen. Verder wil de Commissie kmo's ondersteunen bij hun naleving, en handhaving door de nationale autoriteiten versterken.

Bron