Digitale tool in ontwikkeling voor verantwoorden groepsrisico

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de Mal Groepsrisico, het eerste digitale instrument waarmee in Nederland het groepsrisico inzichtelijk kan worden verantwoord en dat bij de besluitvorming kan worden toegepast.
De Adviesraad Gevaarlijke Stoffen bracht in 2008 twee adviezen uit met als titel ‘Risicobeleid en rampenbestrijding’ en ‘Brandweeradvisering’. De Adviesraad concludeerde daarin dat het aan een instrumentarium ontbreekt om mogelijke veiligheidsmaatregelen te identificeren en daarbij de kosten en baten van maatregelen af te wegen tegen de risico’s.


U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren