Deltalinqs reageert op ILT-brief losprocedure gesloten tankschepen

Deltalinqs heeft, mede namens Oram en ketenpartijen in de binnenvaart, schriftelijk gereageerd op een brief van de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) over de losprocedure voor gesloten binnenvaarttankschepen. Het betreft het lossen van ladingtanks van binnenvaarttankschepen naar de walinstallatie: de daarbij ontstane onderdruk wordt veelal gecompenseerd wordt door het automatisch openen


U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren