CVP bespreekt voortgang varend ontgassen

Print     PDF

De Conferentie van Verdragsluitende Partijen (CVP) heeft op 21 juni in Straatsburg haar zomerzitting gehouden. Een van de onderwerpen van de vergadering waren de "nationale ratificatieprocedures inzake de nieuwe bepalingen van het Verdrag met betrekking tot de behandeling van gasvormige restanten van vloeibare lading (dampen)" oftewel het terugdringen van het varend ontgassen in de binnenvaart.

Vooruitgang

In het verslag van de vergadering wordt gemeld:
"De Verdragsluitende Partijen hebben de stand van zaken opgemaakt met betrekking tot de geboekte vooruitgang bij de nationale ratificatieprocedures van de nieuwe bepalingen van het Verdrag voor de behandeling van gasvormige restanten van vloeibare lading, die in juni 2017 bij besluit zijn aangenomen.
Nog geen jaar na de aanname van dit besluit hebben België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland en Zwitserland de ratificatieprocedures op nationaal niveau voortvarend ter hand genomen. De Nederlandse delegatie heeft de ambitie van Nederland bevestigd om de nieuwe bepalingen tegen medio 2020 op nationaal niveau ten uitvoer te leggen; voor dit doel is een taskforce opgericht waarin de overheden en de sector zijn vertegenwoordigd om de toepassing van de nieuwe regels effectief te
ondersteunen.
De wijziging treedt in werking na de ratificatie door alle Verdragsluitende Partijen. Het verbod op ontgassing zal progressief zijn om de ontwikkeling mogelijk te maken van de noodzakelijke infrastructuur en relevante logistieke oplossingen, zoals het gebruik van dedicated of verenigbaar transport."

Over de Taskforce Varend Ontgassen is in Gevaarlijke Lading 3-2018 een artikel gepubliceerd.