Concept PGS 8 voor organische peroxiden gereed voor commentaar

Print     PDF
Rubriek

Het concept van 'PGS 8: organische peroxiden: opslag' is gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het projectbureau van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen.

Scenario's en doelen

Het doel van PGS 8 is om de risico’s te beheersen van de opslag van organische peroxiden. De PGS-richtlijn beschrijft maatregelen waarmee dat doel kan worden bereikt. Deze maatregelen zijn gebaseerd op een risicobenadering die uitgaat van scenario’s die zich voor kunnen doen. Uit de scenario’s zijn doelen geformuleerd waarmee wordt beoogd een aanvaardbaar veiligheidsniveau te creëren. Uit de doelen zijn vervolgens de maatregelen afgeleid waarmee de grote en middelgrote risico’s kunnen worden voorkomen dan wel zoveel mogelijk worden beperkt.

Nieuw

PGS 8 is geactualiseerd in het kader van de omzetting van de PGS naar de nieuwe stijl. Deze nieuwe stijl is onder andere ingegeven door de introductie van de nieuwe Omgevingswet en een door te voeren kwaliteitsslag waarbij de onderbouwing van de voorgeschreven maatregelen, door middel van een risicobenadering, veel duidelijker wordt. De actualisatie heeft geleid tot enkele inhoudelijke wijzigingen.

Belangstellenden kunnen de conceptversie van PGS 8 downloaden en hierop reageren. Dit kan tot tot 16 juli 2019 via het volgende e-mailadres: pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.