Concept PGS 29 gereed voor commentaar

Print     PDF
Rubriek
Het concept van PGS 29: 'bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks' is gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

Bovengrondse opslag

Het doel van PGS 29 is om de risico’s te beheersen van bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks. De PGS-richtlijn beschrijft maatregelen waarmee dat doel kan worden bereikt. Deze maatregelen zijn gebaseerd op een risicobenadering die uitgaat van scenario’s die zich voor kunnen doen. Uit de scenario’s zijn doelen geformuleerd waarmee wordt beoogd een aanvaardbaar veiligheidsniveau te creëren. Uit de doelen zijn vervolgens de maatregelen afgeleid waarmee de grote en middelgrote risico’s kunnen worden voorkomen dan wel zoveel mogelijk worden beperkt.

Nieuwe stijl

PGS 29 is geactualiseerd in het kader van de omzetting van de PGS naar de nieuwe stijl. Deze nieuwe stijl is onder andere ingegeven door de introductie van de nieuwe Omgevingswet. U kunt uw reactie uiterlijk tot 5 augustus 2019 sturen naar: pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

Reageren

U kunt de conceptversie van PGS 29 downloaden. Vervolgens wordt u gevraagd met de wijzigingstabel, uw wijzigingsvoorstellen zo volledig en helder mogelijk te formuleren en aan ons op te sturen.

In nummer 3-2019 van Gevaarlijke Lading verschijnen twee artikelen over PGS nieuwe stijl. Dit nummer verschijnt op 20 juni, op de Dag van de Chemische Veiligheid. De artikelen zijn vanaf dan ook te downloaden uit het digitaal archief (voor tijdschriftabonnees).