Compromis bereikt over REACH

Het Parlement heeft ingestemd met het compromis over de registratie, evaluatie en autorisatie van chemicaliën (REACH). Producenten moeten alle chemische stoffen die zij in hoeveelheden van meer dan één ton per jaar produceren of importeren, laten registreren. Voor de gevaarlijkste stoffen moeten producenten plannen voor hun vervanging indienen.


U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren