Chemours volgens ILT in de fout met GenX-afval

Print     PDF
Rubriek

Chemours heeft in 2019 een partij GenX-houdend afval onder een bestaande Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen vergunning afgevoerd naar België. Het bedrijf had daarvoor een nieuwe vergunning moeten aanvragen, meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan minister Van Veldhoven. Opsporingsambtenaren van de inspectie zullen tegen de overtreding een proces-verbaal op maken. Ook gaat de ILT in gesprek met het bedrijf zodat Chemours toekomstige afvalstromen beter begeleidt en afhandelt.

De partij afval bevatte een zeer hoge concentratie GenX. Dit is een ZZS, Zeer Zorgwekkende Stof, en onderdeel van de stoffengroep PFAS. Deze partij had daarom een eigen vergunning moeten hebben. Het gaat om afval dat na het failliet gaan van een Italiaanse afvalverwerker is teruggebracht en met een tijdelijke vergunning is opgeslagen bij het bedrijf in Dordrecht. Het bedrijf heeft daarna aangegeven op zoek te gaan naar een alternatieve verwerking van het afval met daarin de GenX.

Door het afvoeren van het afval naar België zijn de Vlaamse autoriteiten onjuist geïnformeerd. Hierdoor zijn zij niet in staat is geweest een verantwoord besluit te nemen of ze deze partij wilden toelaten. De ILT heeft de Vlaamse autoriteiten van de illegale overbrenging op de hoogte gebracht. Op dit ogenblik is het nog onduidelijk welke vervolgstappen de Vlaamse autoriteiten gaan nemen.

Ook het transportbedrijf dat het afval naar België heeft vervoerd, is onjuist geïnformeerd. Hierdoor is een latere lading die door het transportbedrijf is vervoerd ook besmet geraakt met GenX en heeft er kruisbesmetting plaatsgevonden bij Indaver Hoek. De Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) en de DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) pakken dit verder op.

Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport