Chemours gaat uitstoot GenX minimaliseren

Print     PDF
Rubriek

Chemours is van plan om circa € 75 miljoen te investeren in de fabriek in Dordrecht, met als doel een significante verlaging van alle emissies van organische en gefluorideerde stoffen. Chemours beoogt een reductie met 99 procent van de totale GenX-emissies tegen het einde van 2020, in vergelijking met de emissieniveaus van 2017.
Daarnaast richt de onderneming zich op een reductie van de emissies van alle organische en gefluorideerde stoffen met 80 procent in 2023. Chemours wil ervoor zorgen dat deze doelen worden opgenomen in zijn vergunning. De onderneming zal blijven samenwerken met alle belanghebbenden waaronder de bevoegde overheden en de gemeenschappen om ons heen. Chemours heeft gekozen voor een twee-fasen benadering.

Fase 1 is gericht op GenX en omvat:

  • De optimalisatie van de bestaande filtratie met actieve-koolstofbedden die de onderneming aan het testen is, in combinatie met technologie voor het verwijderen vanvaste afvalstoffen, om zo de emissies van GenX-stoffen naar water te verminderen met 90 procent tegen het einde van dit jaar. 
  • In 2019 zal Chemours permanente koolstoffiltratie-installaties en aanvullende luchtwassers installeren en testen, met als doel een reductie met 95 procent van alle GenX-emissies naar water en lucht tegen het einde van dat jaar.
  • In 2020 verwacht Chemours het doel van 99 procent reductie te bereiken door verdere optimalisatie van de installaties en het omvormen van de proefopstellingen naar robuuste permanente eenheden.
  • Chemours zal gebruikmaken van recent verworven geavanceerde infraroodbeeldapparatuur en verbeterde lekdetectie- en reparatie-(LDAR)technieken, met als doelhet significant terugdringen van potentiële vluchtige emissies van organische en gefluorideerde stoffen.
  • Doorgaan met de ontwikkeling van geavanceerde analysetechnieken om de sporenhoeveelheden te kunnen kwantificeren van de algehele hoeveelheid aanorganische en gefluorideerde stoffen die in de chemische processen ontstaan.

Als onderdeel van fase 2 zal Chemours de volgende maatregelen nemen:

  • De onderneming zal een aanvullende thermische oxidator installeren, testen en optimaliseren. Een thermische oxidator breekt de stoffen op, door de aanvoer onderhoge temperatuur te mengen met zuurstof. 
  • Chemours zal de inzet van actieve koolstoftechnologie in ons systeem voor sanering van grondwater optimaliseren om de aanwezigheid van organische en gefluorideerdestoffen in direct geloosd afvalwater verder terug te dringen.
  • Bovendien zal Chemours technologie ontwikkelen en implementeren voor het terugdringen van emissiepunten met lage concentratie.