Chemelot reageert op OvV-onderzoeksrapport

Print     PDF
Rubriek

Industriecomplex Chemelot heeft gereageerd op het onderzoeksrapport ‘Chemie in samenwerking: risicobeheersing op het industriecomplex Chemelot’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV).  Het rapport geeft aanvullende inzichten waarmee het terrein zijn gezamenlijke veiligheidsprestaties en veiligheidsorganisatie verder kan verbeteren, aldus Chemelot. De aanleiding van het onderzoek was een aantal incidenten dat zich in 2016 heeft voorgedaan.

Veiligheidsrisico's

Het OvV-onderzoek richtte zich op vier aspecten: 

  • Beheersing van de veiligheidsrisico’s: hoe beheersen de bedrijven op Chemelot de veiligheidsrisico’s van de chemische procesinstallaties bij Brzo-bedrijven?
  • Rol en verantwoordelijkheid overheidspartijen: hoe vullen de overheidspartijen hierbij hun rol en verantwoordelijkheid in?
  • Zwakke plekken procesveiligheid tijdens de ongevallen 2016: op welke zwakke plekken in de beheersing van procesveiligheid wijzen de ongevallen in 2016?
  • Mogelijke verbeteringen in de (gezamenlijke) beheersing van procesveiligheid op Chemelot en de (hiervan afhankelijke) omgevingsveiligheid: in het OvV-rapport wordt een aantal kritische aandachtspunten en verbeterpunten aangegeven, die voor een deel ook eerder vastgesteld zijn in eigen onderzoeken van de betrokken Brzo-bedrijven en Chemelot. Deze punten zijn inmiddels verder opgepakt: sommigen zijn al uitgevoerd, anderen zijn nog in uitvoering, aldus Chemelot.

Actieplan

In het rapport doet OvV de aanbeveling om een gezamenlijk veiligheidsbeleid te ontwikkelen met een duidelijke ambitie, waarin de gedeelde risico’s staan beschreven en een actieplan is opgenomen waarmee veiligheid voor Chemelot als totaal verder wordt verbeterd. Deze aanbeveling wordt vanuit Chemelot onderschreven en opgepakt.

Naar aanleiding van de incidenten is een aantal stappen gezet. Er zijn extra overleggen georganiseerd om ervaringen te delen en van elkaar te leren. Dit heeft ertoe geleid dat extra inspecties en een extra risico-inventarisatie in de fabrieken zijn opgezet.