Chemelot reageert op artikel NRC over lachgas

Print     PDF
Rubriek

Chemelot heeft gereageerd op een recent artikel in NRC Handelsblad over de uitstoot van lachgas (N2O) in Nederland, en in het bijzonder op Chemelot: 'Lachgas, het stille klimaatprobleem van Limburg'. Hierin wordt gesteld dat op Chemelot de grootste industriële uitstoters van lachgas gevestigd zijn. Chemelot wil de installaties op het terrein verduurzamen en denkt over de technische mogelijkheden om de lachgasuitstoot met 85 procent te kunnen verminderen binnen enkele jaren. Om dit te realiseren is mede aan de overheid gevraagd mee te denken over mogelijkheden voor regelgeving, financiering en beleid.

Emissiehandelssysteem

Binnen de industrie is dit lastig, aldus Chemelot, vanwege het feit dat er nooit eerder milieuregels zijn opgesteld en doordat de uitstoot van lachgas bij de caprolactam- en de acrylonitril-productie geen onderdeel is van het Europees emissiehandelssysteem ETS. Reden hiervoor is dat er onvoldoende caprolactam- en acrylonitrilfabrieken in Europa zijn gevestigd om een benchmark te kunnen doen. Dat is namelijk vereist om deel uit te maken van het ETS-systeem.

Verduurzamen

Chemelot is in gesprek met diverse partijen over de wijze waarop installaties kunnen worden verduurzaamd volgens de daarvoor geldende regelgeving, om zo bij te dragen aan het bereiken van de doelstellingen zoals afgesproken in het klimaatakkoord.  Voor lachgas ontbreekt tot nu toe heldere regelgeving en maatregelen die dit reguleren, zo blijkt ook uit de gesprekken die zijn gevoerd in het klimaatberaad. Het reguleren hiervan kan zeker een positieve bijdrage leveren aan de reductie van broeikasgassen, zo stelt Chemelot in een reactie op het artikel.