CDA Dordrecht wil spoorvervoer gevaarlijke stoffen door de stad stoppen

Print     PDF

De gemeente Dordrecht heeft recentelijk haar Integraal Veiligheidsplan 2019 – 2022 gepubliceerd. In de commissievergadering van 22 januari 2019 heeft het CDA Dordrecht verontwaardigd gereageerd dat in dit plan geen prioriteit wordt gegeven aan het beëindigen van de situatie dat er goederentreinen met zeer gevaarlijke stoffen dwars door Dordrecht rijden. De landelijk vastgestelde maximum risiconorm wordt maar liefst meer dan vijf keer overschreden en daarmee staat Dordrecht op nummer 1 als meest onveilige spoorsituatie in Nederland, aldus het CDA Dordrecht.

Alternatieven

Het CDA wil dat het College alles in het werk stelt om de treinen met gevaarlijke stoffen niet langer door de stad te laten rijden. Er is bijvoorbeeld een gevorderd ‘Robel-lijn’ idee om de gevaarlijke-stoffengoederenspoorlijn tussen Rotterdam en België/Duitsland te verleggen naar een nieuw te bouwen spoortunnel parallel aan de A16.
Daarnaast dient onderzocht te worden of de treinen met gevaarlijke stoffen, als tijdelijke overbrugging tot de komst van de Robel-lijn, omgeleid kunnen worden via de Betuweroute of via de Hogesnelheidslijn Schiphol-Antwerpen, zo stelt het CDA Dordrecht.