Campagne Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen van start

Print     PDF
Rubriek

Op 14 mei is de campagne Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen van start gegaan. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de campagnepartners vragen de komende maanden aandacht voor de risico’s en gevolgen van onveilig werken met gevaarlijke stoffen en dragen concrete oplossingen aan. Eén op de zes werknemers loopt het risico om ziek te worden omdat zij op het werk te maken hebben met gevaarlijke stoffen. Dat kan leiden tot ernstige ziekten zoals astma, COPD en longkanker. Jaarlijks sterven naar schatting 4.100 mensen door beroepsziekten, waarvan bijna 3.000 mensen door gevaarlijke stoffen. Ter vergelijking: het aantal verkeersdoden lag in 2017 op 613.

Houtstof

Uit cijfers van TNO, CBS en RIVM blijkt dat het jaren kan duren voordat ziekteverschijnselen door werken met gevaarlijke stoffen optreden. Van alle sterfgevallen door werken met gevaarlijke stoffen bestaat tachtig procent uit gepensioneerden en twintig procent uit werkenden. Vaak gaat het om stoffen die je niet eens kunt zien of ruiken, of waarvan je misschien in eerste instantie niet verwacht dat ze zo schadelijk kunnen zijn. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijke stoffen als kwartsstof en isocyanaten op bouwplaatsen, houtstof in meubelmakerijen, dieselrook in garages en lasrook in metaalbedrijven, maar ook om meelstof in bakkerijen. Deze gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen bij het dagelijks werk van bijvoorbeeld een aannemer, een timmerman of een lasser. Ruim een miljoen Nederlanders heeft te maken met gevaarlijke stoffen op het werk, zoals houtstof, kwartsstsof, dieselrook, lasrook en isocyanaten.

Preventieprogramma

Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over het programma preventie beroepsziekten, blootstelling gevaarlijke stoffen. Ze kondigt hierin de start van programma aan, tevens op 14 mei. Het programma (2018-2021) richt zich in ieder geval de eerste twee jaar op gevaarlijke stoffen. Het doel ervan is de aanpak van risico's van werken met stoffen bij bedrijven te versterken daarmee bij te dragen aan het voorkomen van beroepsziekten. De staatssecretaris roept branches, bedrijven, producenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, arboprofessionals en preventiemedewerkers op een beweging in gang te zetten naar een gezondere en veiligere omgang met stoffen.

Het programma bestaat uit drie sporen:
1. agenderen van het thema en vergroten van bewustwording met een communicatie- en bewustwordingscampagne,
2. opstellen en implementeren van effectieve interventies (samen met branches en beroepsgroepen) en
3. ontwikkelen en verspreiden van (nieuwe) kennis en innovatie.

De compagne is een uitwerking van het eerste spoor van het programma.