Brand op stortplaats in Achterhoek

Print     PDF
Rubriek

Op 2 maart heeft een brand gewoed bij afvalverwerker Attero in Wilp. Attero heeft direct de hulp ingeroepen van de externe brandweer. De harde wind bemoeilijkte de bluswerkzaamheden. Rond 3.00 uur ’s nachts was de brand onder controle. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

Metingen                                                                                                                                                                                 

De brand woedde op een stortoppervlak ter grootte van ongeveer een voetbalveld. Het gestorte materiaal op dat deel van de stortplaats is verloren gegaan. Op de stortplaats wordt uitsluitend materiaal gestort dat niet verder gerecycled of anderszins verwerkt kan worden. De brandweer heeft tijdens de brand metingen uitgevoerd, en daarbij zijn geen gevaarlijke stoffen geconstateerd. De brandweer voert nog aanvullende metingen uit naar eventuele vervuiling in de omgeving. Daarover wordt in de komende weken meer duidelijkheid verwacht.  Ook de oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. 

Veiligheidsbeleid

Attero stelt dat het voorkomen van brand de hoogste prioriteit heeft binnen de bedrijfsvoering en belangrijk onderdeel is van het veiligheidsbeleid. Als gevolg van de brand zal nader onderzocht worden of er nog aanvullende mogelijkheden zijn op het gebied van brandpreventie.

Bron